POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Polityka prywatności księgarni internetowej Herbooks.pl zawiera podstawowe informacje o tym jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach, w jaki sposób z nich korzystamy oraz kim jesteśmy.

Polityka prywatności księgarni internetowej Herbooks.pl powstała w oparciu o  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”)

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych Użytkowników sklepu internetowego Herbooks.pl (dalej „Sklep”) jest Fundacja Herbooks z siedzibą w Łodzi, przy ul. Rydzowa 9/3 (91-211 Łódź), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001022481, NIP 9472010039, REGON 524590480 („Administrator”).

Jak się z nami skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych? 

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz zasad prywatności kontakt z Administratorem możliwy jest:

a) pod numerem telefonu: +48 693 877 710

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@herbooks.pl

c) listownie pod adresem: Fundacja Herbooks, ul. Rydzowa 9/3, 91-211 Łódź.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu? 

Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników, które otrzymamy od nich w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego Herbooks.pl. Są to przede wszystkim: imię i nazwisko Użytkownika, adres do wysyłki, adres do rozliczeń, adres e-mail, numer telefonu, numerr konta bankowego. Będziemy je przetwarzać w następujących celach:

a) złożenie zamówienia oraz założenie konta w Sklepie,

b) podejmowanie kontaktów z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego,

c) zapisy na newsletter, udział w akcjach promocyjnych itp.

d) dokonanie zwrotu należności w przypadku, jeśli transakcja nie zostanie sfinalizowana.

Poza tym możemy zbierać dane behawioralne odnoszące się do zachowań Użytkowników. Są to dane dotyczące dokonywanych przez nich transakcji, składanych reklamacji, historii korespondencji i kontaktów z nami, aktywności na naszej stronie, naszych profilach na serwisach społecznościowych (np. Facebooku), naszych kontach na platformach zakupowych osób trzecich, takie jak: wyszukiwane i oglądane produkty, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty, a także opinie o nas i naszych produktach i usługach. Dane te możemy łączyć z innymi danymi przez nas posiadanymi oraz przetwarzać przede wszystkim w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby, wsparcia obsługi Klienta i w celach marketingowych.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne? 

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże należy mieć świadomość, że pozyskanie przez nas pewnych danych może być konieczne w niektórych sytuacjach, a w szczególności:

a) w celu realizacji transakcji zakupu w Sklepie, w tym dostawy zamówionego towaru oraz realizacji płatności,

b) w celu otrzymywania przez Użytkowników newslettera,

c) w celu rozpatrzenia reklamacji oraz odstąpienia od umowy.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?  

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:

a) przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia;
b) do czasu wycofania wyrażonej zgody;
c) do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
d) do czasu skutecznego żądania usunięcia danych.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Na przykład, zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości, jesteśmy zobowiązani archiwizować rachunki przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe? 

Dane osobowe naszych Użytkowników możemy w pewnych sytuacjach przekazać:

a) naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania,

b) podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych,

c) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską–w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek,

d) podmiotom prowadzącym przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji –w celu dostarczenia przesyłek towarowych,

e) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

Czy przekazujemy Twoje dane poza obszar EOG?

Nie przekazujemy danych osobowych Użytkowników poza obszar EOG, z zastrzeżeniem danych pochodzących z wtyczek mediów społecznościowych, zgodnie z informacją zawartą w pkt XI. Media społecznościowe.

 Co to jest profilowanie i w jakim celu będziemy je wykorzystywać?  

Dane osobowe mogą być przetwarzane, o ile zostanie wyrażona odrębna zgoda, w sposób zautomatyzowany, tj. w formie profilowania. Konsekwencją profilowania jest przypisanie danej osobie profilu, w celu analizy i prognozy jej sytuacji ekonomicznej, preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, decyzji zakupowych, itp. Na podstawie profilowania wykonujemy analizy, których skutkiem jest:

a) optymalizacja strony internetowej (m.in. wyglądu, treści, ofert), pod kątem preferencji Użytkowników,
b) rekomendowanie treści strony internetowej zgodnych z profilem aktywności,
c) emisja reklam skierowanych do oznaczonych grup odbiorców,
d) wysyłka newslettera dostosowanego do preferencji Użytkowników.

Dane te nie są przetwarzane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Użytkowników, które mogłyby wpłynąć na prawa Użytkowników.

Jakie prawa przysługują Użytkownikom? 

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Użytkownikom przysługują następujące prawa:
a) dostępu do danych, w tym uzyskania kopii,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
e) ograniczenia przetwarzania przenoszenia danych,
f) wniesienia sprzeciwu,
g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody),
h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W PRZYPADKU CHĘCI SKORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE SWOICH PRAW, PROSIMY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI O KONTAKT Z NAMI.

Co to są pliki „cookies” i w jakim celu je wykorzystujemy? 

Sklep stosuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach Użytkowników (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pliki te pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu Użytkownika, a następnie ich odczytanie przez serwis, który te pliki stworzył. Cookies zawierają zwykle oprócz nazwy domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer. Cookies wykorzystywane są przez nas w celu:

a) dopasowania zawartości witryn serwisu internetowego do indywidualnych upodobań Użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych,
b) utrzymania sesji Użytkownika serwisu internetowego po zalogowaniu,
c) tworzenia statystyk,

d) dostarczania Użytkownikom treści reklamowych odpowiadających ich indywidualnym preferencjom.
Sklep nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze Użytkownika.

Zazwyczaj przeglądarka internetowa Użytkownika domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdej chwili jednak Użytkownicy serwisu internetowego mają możliwość i prawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby dokonać zmiany ustawień plików cookies Użytkownicy powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.
W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Serwisu nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień w zakresie cookies to pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. Oznacza to, iż będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

W Sklepie używamy narzędzia Google Analytics, udostępnianego przez Google Inc. (Google) z siedzibą w USA. W ramach tej funkcji wykorzystujemy pliki cookies do zdobywania i analizy informacji dotyczących m.in. liczby odwiedzanych stron, skuteczności naszych kampanii marketingowych czy czasu spędzanego w Sklepie. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie do poprawienia jakości Sklepu.

Media społecznościowe

W Sklepie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram.

W związku z korzystaniem ze Sklepu, który zawiera taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła Sklep, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli Użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w Sklepie do profilu Użytkownika w danym serwisie społecznościowym. W przypadku użycia przez Użytkownika danej wtyczki, np. przycisku „Lubię to”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty Użytkownika.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkowników zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation

Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin w Sklepie bezpośrednio jego profilowi w danym serwisie, to przed wizytą w Sklepie konieczne jest wylogowanie się z tego serwisu. Możliwe jest także całkowite uniemożliwienie załadowania na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki Użytkownika, np. blokujące skrypty.

 Zmiany w polityce prywatności 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od 01.03.2023 r